Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΡΑΑΜΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ AJAX ΛΕΜΕΣΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΡΗΜΗΣΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ MONTE CAPUTO